Towarzystwa Ubezpieczeniowe

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.

Allianz

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. na rynku polskim jest obecna od 1998 roku.
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Polski Towarzystwu udzielił Minister Finansów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20-12-1991r.
 • Organem nadzorującym działalność towarzystwa jest Komisja Nadzoru Finansowego
 • Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028261
 • Numer identyfikacji podatkowej spółki: 5251565015
 • Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony: 377 240 000 PLN

Siedziba ubezpieczyciela:
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.

Aviva

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. na rynku polskim jest obecna od 1992 roku.
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Polski Towarzystwu udzielił Minister Finansów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 06-09-1991r.
 • Organem nadzorującym działalność towarzystwa jest Komisja Nadzoru Finansowego
 • Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000009857
 • Numer identyfikacji podatkowej spółki: 5260209998
 • Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony: 59 360 000 PLN

Siedziba ubezpieczyciela:
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
ul. Domaniewska 44
02-672 Warszawa

AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna

AXA

AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna funkcjonuje już od ośmiu lat. W 2006 r. spółka AXA DIRECT rozpoczęła sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych, a obecnie AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna oferuje różnorodne ubezpieczenia, w tym podróżne.
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Polski Towarzystwu udzielił Minister Finansów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 02-07-1994r.
 • Organem nadzorującym działalność towarzystwa jest Komisja Nadzoru Finansowego
 • Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000038616
 • Numer identyfikacji podatkowej spółki: 5211036865
 • Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony: 83 341 500 PLN

Siedziba ubezpieczyciela:
AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Benefia

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group na rynku polskim jest obecna od 1999 roku.
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Polski Towarzystwu udzielił Minister Finansów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24-12-1999r.
 • Organem nadzorującym działalność towarzystwa jest Komisja Nadzoru Finansowego
 • Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000011036
 • Numer identyfikacji podatkowej spółki: 5252166530
 • Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony: 61 500 000 PLN

Siedziba ubezpieczyciela:
BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
Aleje Jerozolimskie 162 A
02-342 Warszawa

BTA Insurance Company SE

BTA ubezpieczenia

BTA Insurance Company SE na rynku polskim jest obecna od 2013 roku.
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Polski Towarzystwu udzielił Minister Finansów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 17-04-2013r.
 • Organem nadzorującym działalność towarzystwa jest Komisja Nadzoru Finansowego
 • Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000493693
 • Numer identyfikacji podatkowej spółki: 1080016534
 • Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony: 59 330 000 PLN

Siedziba ubezpieczyciela:
BTA Insurance Company SE
Al. Jerozolimskie 136
02-305 Warszawa

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Compensa

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group na rynku polskim jest obecna od 1990 roku.
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Polski Towarzystwu udzielił Minister Finansów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24-12-1999r.
 • Organem nadzorującym działalność towarzystwa jest Komisja Nadzoru Finansowego
 • Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 000006691
 • Numer identyfikacji podatkowej spółki: 5260214686
 • Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony: 266 639 180 PLN

Siedziba ubezpieczyciela:
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
Aleje Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa

Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Concordia

Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na rynku polskim jest obecna od 1997 roku.
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Polski Towarzystwu udzielił Minister Finansów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20-12-1996r.
 • Organem nadzorującym działalność towarzystwa jest Komisja Nadzoru Finansowego
 • Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000083521
 • Numer identyfikacji podatkowej spółki: 7781211349
 • Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony: 66 260 270 PLN

Siedziba ubezpieczyciela:
Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
ul. Św. Michała 43
61-119 Poznań

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.

Europa

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. prowadzi działalność w Polsce od 1995 roku.
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Polski Towarzystwu udzielił Minister Finansów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 07.11.1994r.
 • Organem nadzorującym działalność towarzystwa jest Komisja Nadzoru Finansowego
 • Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002736
 • Numer identyfikacji podatkowej spółki: 8951007276
 • Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony: 37 800 000 PLN

Siedziba ubezpieczyciela:
Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.
ul. Gwiaździsta 62
53-413 Wrocław

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Generali

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. sprzedaje polisy w Polsce od 1999 roku.
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Polski Towarzystwu udzielił Minister Finansów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 05-07-1999r.
 • Organem nadzorującym działalność towarzystwa jest Komisja Nadzoru Finansowego
 • Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000010623
 • Numer identyfikacji podatkowej spółki: 5262349108
 • Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony: 190 310 000 PLN

Siedziba ubezpieczyciela:
Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa

Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Gothaer

Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (poprzednia nazwa: PTU S.A.) sprzedaje polisy w Polsce od 1990 roku.
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Polski Towarzystwu udzielił Minister Finansów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 31.01.1990r.
 • Organem nadzorującym działalność towarzystwa jest Komisja Nadzoru Finansowego
 • Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000033882
 • Numer identyfikacji podatkowej spółki: 5240302393
 • Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony: 96 696 066 PLN

Siedziba ubezpieczyciela:
Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (poprzednia nazwa: PTU S.A.)
ul. Wołoska 22 A
02-675 Warszawa

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.

Inter Polska

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. sprzedaje polisy w Polsce od 1992 roku.
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Polski Towarzystwu udzielił Minister Finansów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 17.12.1991r.
 • Organem nadzorującym działalność towarzystwa jest Komisja Nadzoru Finansowego
 • Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000016204
 • Numer identyfikacji podatkowej spółki: 5470206285
 • Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony: 35 000 000 PLN

Siedziba ubezpieczyciela:
Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 172
02-486 Warszawa

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG

InterRisk

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG na rynku polskim jest obecna od 1993 roku.
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Polski Towarzystwu udzielił Minister Finansów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 05-11-1993r.
 • Organem nadzorującym działalność towarzystwa jest Komisja Nadzoru Finansowego
 • Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000054136
 • Numer identyfikacji podatkowej spółki: 5260038806
 • Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony: 137 640 100 PLN

Siedziba ubezpieczyciela:
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG
ul. Noakowskiego 22
00-668 Warszawa

Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce

Liberty Ubezpieczenia

Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce na rynku polskim jest obecna od 2007 roku.
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Polski Towarzystwu udzielił Minister Finansów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 29-03-2007r.
 • Organem nadzorującym działalność towarzystwa jest Komisja Nadzoru Finansowego
 • Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000273211
 • Numer identyfikacji podatkowej spółki: 1070006600

Siedziba ubezpieczyciela:
Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce
ul. Chocimska 17
00-791 Warszawa

LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

LINK4

LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. sprzedaje polisy w Polsce od 2002 roku.
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Polski Towarzystwu udzielił Minister Finansów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28.11.2002r.
 • Organem nadzorującym działalność towarzystwa jest Komisja Nadzoru Finansowego
 • Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000142452
 • Numer identyfikacji podatkowej spółki: 5262672654
 • Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony: 111 355 255 PLN

Siedziba ubezpieczyciela:
LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Postępu 15
02-676 Warszawa

MTU STU Ergo Hestia SA

MTU

MTU STU Ergo Hestia SA sprzedaje polisy w Polsce od 1995 roku.
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Polski Towarzystwu udzielił Minister Finansów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21.04.1995r.
 • Organem nadzorującym działalność towarzystwa jest Komisja Nadzoru Finansowego
 • Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024812
 • Numer identyfikacji podatkowej spółki: 5850001690
 • Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony: 185 980 900 PLN

Siedziba ubezpieczyciela:
MTU STU Ergo Hestia SA
ul. Hestii 1
81-731 Sopot

Česká pojišťovna Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

Proama

Proama – Česká pojišťovna Spółka Akcyjna Oddział w Polsce sprzedaje polisy w Polsce od 2012 roku.
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Polski Towarzystwu udzielił Minister Finansów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12-10-2012r.
 • Organem nadzorującym działalność towarzystwa jest Komisja Nadzoru Finansowego
 • Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000010623
 • Numer identyfikacji podatkowej spółki: 5262349108

Siedziba ubezpieczyciela:
Proama – Česká pojišťovna Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
ul. Żaryna 2B, Budynek D,
02-593 Warszawa

PZU S.A.

PZU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. sprzedaje polisy w Polsce od 1991 roku.
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Polski Towarzystwu udzielił Minister Finansów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20-12-1991r.
 • Organem nadzorującym działalność towarzystwa jest Komisja Nadzoru Finansowego
 • Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000009831
 • Numer identyfikacji podatkowej spółki: 5260251049
 • Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony: 86 352 300 PLN

Siedziba ubezpieczyciela:
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa

SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Signal Iduna

SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. sprzedaje polisy w Polsce od 2002 roku.
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Polski Towarzystwu udzielił Minister Finansów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 03.08.2001r.
 • Organem nadzorującym działalność towarzystwa jest Komisja Nadzoru Finansowego
 • Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000042793
 • Numer identyfikacji podatkowej spółki: 5832758112
 • Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony: 40 810 000 PLN

Siedziba ubezpieczyciela:
SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Przyokopowa 31
01-208 Warszawa

TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

TUZ TUW

TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych sprzedaje polisy w Polsce od 2003 roku.
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Polski Towarzystwu udzielił Minister Finansów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25.07.2003r.
 • Organem nadzorującym działalność towarzystwa jest Komisja Nadzoru Finansowego
 • Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000171062
 • Numer identyfikacji podatkowej spółki: 5252271511
 • Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony: 30 100 000 PLN

Siedziba ubezpieczyciela:
TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Uniqa

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. sprzedaje polisy w Polsce od 1990 roku.
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Polski Towarzystwu udzielił Minister Finansów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23.03.1994r.
 • Organem nadzorującym działalność towarzystwa jest Komisja Nadzoru Finansowego
 • Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, pod numerem KRS 0000001201
 • Numer identyfikacji podatkowej spółki: 7270126358
 • Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony: 220 308 282 PLN

Siedziba ubezpieczyciela:
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Gdańska 132
90-520 Łódź

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.

Warta

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. działa na polskim rynku od 1920 roku.
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Polski Towarzystwu udzielił Minister Finansów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 01.09.1920r.
 • Organem nadzorującym działalność towarzystwa jest Komisja Nadzoru Finansowego
 • Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016432
 • Numer identyfikacji podatkowej spółki: 5210420047
 • Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony: 187 938 580 PLN

Siedziba ubezpieczyciela:
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.

Ergo Hestia

You Can Drive (Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.) jest marką handlową należącą do STU Ergo Hestia S.A. You Can Drive to marka Grupy Ergo Hestia, związana z internetową sprzedażą prostych ubezpieczeń komunikacyjnych, podróżnych oraz mieszkaniowych. Oferta jest skierowana przede wszystkim do osób młodych, często cenowo dyskryminowanych przez inne towarzystwa ubezpieczeniowe. W You Can Drive nie mają zastosowania żadne zwyżki związane z młodym wiekiem Ubezpieczonego Polisy You Can Drive są dostępne przez internet – wygodnie, szybko i bez wychodzenia z domu. W 1991 roku Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. sprzedało pierwszą polisę w Polsce.
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Polski Towarzystwu udzielił Minister Finansów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 29.12.1990r.
 • Organem nadzorującym działalność towarzystwa jest Komisja Nadzoru Finansowego
 • Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024812
 • Numer identyfikacji podatkowej spółki: 5850001690
 • Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony: 185 980 900 PLN

Siedziba ubezpieczyciela:
You Can Drive (Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.)
ul. Hestii 1
81-731 Sopot